نحوه استفاده

برنامه درسی مطالعه کتاب مقدس

ما بر این باوریم که تحصیلات و شاگردی بسیار بهم پیوسته برای زندگی کلیسا حیاتی است. اینکه ایمانداران تنها اطلاعات را پذیرفته و مخزنی از دانش باشند، کافی نیست. ما باید، همانطور که در کتاب مقدس آمده است، “عمل کننده به کلام باشیم و تنها شنونده آنها نباشیم.” (یعقوب ۲۲:۱) اگر ما چیزهایی که آموخته ایم را به کار نبندیم و به آنها عمل نکنیم، یعقوب می گوید چنین فردی: “کسی که به کلام گوش می دهد ولی بر طبق آن عمل نمی کند، مانند مردی است که به آینه نگاه می کند و چهره طبیعی خودرا در آن می بیند.” (یعقوب ۲۳:۱-۴) اصل شنیدن و عمل کردن، ارتباط زیبایی با الگوهای آموزشی تاریخی دارد كه می گویند بهترین راه برای اینکه کسی واقعاً چیزی را یاد بگیرد، این است که بلافاصله طبق آن عمل كند، یك شیوه آموزشی مجسم.
برای این منظور، این برنامه درسی شامل هر دو جنبه آموزشی و تکوینی است که محیطی مناسب برای رشد و بلوغ معنوی سالم ایجاد می کند. هر درس، این سه سؤال را در ارتباط با متن می پرسد: “متن چه می گوید؟” (مشاهده)، “متن به چه معناست؟” (تفسیر)، و “متن برای من چه معنایی دارد؟” (کاربرد). در هر درس شما متناسب با شرایط مخاطبان اصلی متن، با معنای آن آشنا خواهید شد.

برای این منظور، این برنامه درسی هر دو جنبه آموزشی و تکوینی را دارا می باشد و محیطی مناسب برای رشد و بلوغ معنوی سالم ایجاد می کند. هر درس، این سه سؤال را در مورد متن می پرسد: “چه می گوید؟” (مشاهده)، “به چه معناست؟” (تفسیر)، و “برای من چه معنی دارد؟” (کاربرد). در هر درس شما متناسب با شرایط مخاطبان اصلی متن، با معنای آن آشنا خواهید شد.
همزمان، شما همچنین می آموزید که این حقیقت چگونه می تواند در زندگی شما اعمال شود. مطالب تکمیلی که همراه هر درس ارائه می شود، شاگردی در گروه های کوچک را پرورش می دهد و افراد را به استفاده فوری از مطالب آموخته شده در زندگی همراه با مسئولیت پذیری همگانی سالم ترغیب می کند.

در مرحله بعد، اجازه دهید توجه شما را به هر یک از اجزای زیر جلب کنیم که نحوه استفاده از این اطلاعات را بیشتر آموزش می دهد.

نحوه استفاده؟

دروس صوتی:

مطالب به دوره های مختلف تقسیم می شود. هر دوره شامل دروس مختلفی است که موضوع دوره را پوشش می دهد. هر درس از دوره به صورت صوتی است و از طریق وب سایت به صورت رایگان در دسترس قرار دارد. امکان پخش آنلاین این دروس و همچنین دانلود آنها برای استفاده های بعدی وجود دارد. این دروس صوتی برای حالت گروهی ایده آل هستند.

راهنماهای رهبران:

این مطالب مجموعه ای از راهنماها (به صورت فایل های PDF) برای استفاده رهبران گروه های کوچک است. برای هر درس صوتی، یک درس مرتبط در راهنمای رهبر وجود دارد. فصل اول هر دوره حاوی مطالب اضافی برای رهبر است شامل دستورالعمل هایی درباره نحوه اداره یک گروه کوچک. به دنبال آن، خلاصه ای از درس، سؤالاتی برای تأمل در آنها، سؤالاتی برای مکالمه بیشتر و سؤالات آزمون و پاسخ های مرتبط با مطالب آموزش داده شده در درس مربوطه آمده است.

کتاب کار دانشجویی:

این مطالب مجموعه ای از کتابهای کار (به صورت فایل های PDF) برای استفاده اعضای گروه های کوچک است. برای هر درس صوتی، یک درس مرتبط با آن در کتاب کار دانشجویی وجود دارد. این دروس حاوی خلاصه ای کوتاه از درس و آیات اصلی کتاب مقدس است که استفاده شده است. بعلاوه، همان سؤالاتی که در راهنمای رهبر وجود دارد، در کتاب کار دانشجویی نیز وجود دارد (به جز پاسخ ها).

جزوات مطالعه:

این مطالب به عنوان اطلاعات اضافی برای رهبران گروه یا دانشجویان انفرادی ارائه می شود. جزوات (به صورت فایل PDF) همان روند دروس صوتی را دنبال نمی کنند، اما با این وجود حاوی اطلاعات غنی و ارزشمندی برای کمک به شما در مطالعه کتاب مقدس هستند. بهترین روش استفاده از جزوات مطالعه، در نظر گرفتن آنها به عنوان مطالب تکمیلی یا تفسیر دوره کامل است (به عنوان مثال: پیدایش – خروج ، اعمال رسولان – رومیان و غیره).

واحدهای آموزشی:

در قسمت زیر، واحدهای آموزشی آورده شده است که در مورد برنامه درسی، هدف آن، نحوه سازماندهی آن، دعوت به پیروی از کتاب مقدس و نحوه ایجاد یک گروه کوچک آموزش هایی ارائه می دهد.