حاضر جوابی

ملاکی آخرین پیامبر در عهد عتیق است. موعظات او بعد از زمان نحمیاست، زمانی که قوم خدا نوعی از دین را داشتند اما واقعیت رابطه با خدا را انکار می‌کردند. پیامی که از دل او برآمده این بود که خدا می‌خواهد با قومش رابطه عاشقانه داشته باشد. آنها آیین‌هایی را انجام می‌دادند که فکر می‌کردند خدا اینگونه می‌خواهد، اما از نظر روحی سرد و بی‌احساس بودند. ملاکی پیام‌آور توبه‌ای شد که خداوند مردمش را با آن توبه به سمت خودش می‌کشاند.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً