اول خدا

حجی برای اولین گروه تبعیدی‌ها که به بیت‌المقدس بازگشتند سخنرانی نمود. مردم یهودا به دلیل خصومت، از بازسازی معبد دست کشیدند و به ساخت خانه‌های خود مشغول شدند. حجی اینگونه موعظه کرد که به روش زندگی خود توجه و دقت داشته باشید. او فریاد می‌زد که قوم خدا اولویت‌های خود را به خاطر بسپارند، بصیرت درست خود را دوباره بدست آورند، انگیزه لازم برای ادامه کار را داشته باشند و ترس را کنار بگذارند. سخنان او یادآور نیاز ماست که بر رسالت خدا و اراده او بر زندگی ما تمرکز داشته باشیم.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً