روز باید طلوع کند

در نامه دوم پطرس می‌بینیم که لطف و آرامش از طریق شناخت خدا و عیسی مسیح که سرور ماست می‌تواند برای ما چندین برابر شود. ما می‌توانیم وارد بعد آسمانی و شناخت خداوند شویم، خداوند تمام چیزهایی را که برای زندگی و دینداری لازم داریم به ما عطا می‌کند. پطرس توضیح می‌دهد که چگونه وقتی در روشنایی کلام خدا قرار می‌گیریم و کلام او را در زندگی خود به کار می‌بریم، ستاره صبح در قلب ما طلوع می‌کند و مسیح در ما متولد می‌شود.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.