ناحوم. که چی؟

ناحوم در برابر یکی از فاسدترین دشمنان قوم خدا به رسالت برانگیخته شد. امپراتوری آشور با قساوت وصف‌ناپذیری تمام ملت‌های جهان را تسخیر و برده خود کرده بود. خدا با ابراهیم عهد بسته بود، من کسانی را که شما را تقدیس کنند مقدس می‌دانم و کسانی که شما را لعن کنند لعنت می‌کنم. ناحوم سخنان آرامش‌بخشی را به مردم یهودا گفت: نینوا، پایتخت دشمن شما به زودی نابود خواهد شد. خداوند به سختی با آشوریان برخورد می‌کند و آنها را به خاطر گناهان ظالمانه‌شان مجازات می‌کند.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً