راه حل نهایی خدا

در خطبه سوم، میکا چنین موعظه می‌کند؛ خدا آرزو دارد که قومش عادلانه زندگی کنند، رحمت را دوست داشته و در مقابل او فروتنانه راه بروند. میخا پس از پرداختن به درماندگی اخلاقی حکومت و ورشکستگی معنوی در قوم اسرائیل و یهودا، با پیشگویی مسیح پیامبر، پیام امید را تبلیغ نمود. در جایی که حکومت بشری در بیت‌المقدس و سامریه شکست خورده بود، قدرت نهایی مسیح شکست نخواهد خورد، و او صلح واقعی را برای قوم خود به ارمغان می‌آورد. او نمونه كامل یک پیامبر، كشیش و پادشاه خواهد بود.

دروس صوتية :

Back to: هوزيا – ملاکی

اترك تعليقاً