پدر ایمان

از ابراهیم، پدر ایمان، بیش از هر شخصیت دیگر عهد عتیق، در کتب عهد جدید یاد شده است. ابراهیم تعلیم می‌دهد؛ ایمان چیست و چگونه می‌توان آن را اثبات کرد. ابراهیم مثالی است از طی نمودن یک فرایند چهار مرحله‌ای و چهار محرابی که ابراهیم با بلوغ و رشد ایمانی خود ایجاد کرد. چهارمین محراب از همه بیشتر قابل توجه است. ابراهیم در آنجا اعتماد كامل خود را به خدا نشان داد و اینكه خدا كاملاً در زندگی وی اولویت اول بود.

دروس صوتية :

Back to: پيدايش – سفر خروج

Comments are closed.