منابع و مراحل راه حل گناه

مضمون نامه‌ای که یعقوب برادر عیسی نگاشته است، تقدیس است که محرک زندگی و مأموریت الهی است. آنچه را که واقعاً باور دارید، انجام می‌دهید. بقیه متن صرفاً صحبت‌های مذهبی است. به همان اندازه که نفس برای بدن زنده ضروری است، اعمال هم بخشی حیاتی از ایمان زنده هستند. یعقوب به ما می‌گوید رجعت دوم عیسی مسیح بهترین راه‌حل برای تمام مشکلاتی است که در زمین داریم. یعقوب به ما می‌گوید نقاب‌هایمان را برداریم و با هم صادق باشیم.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.