منبع و مراحل نجات

برخی افراد از نامه کاملاً کاربردی یعقوب (برادر یوحنا) به عنوان ضرب‌المثل‌های عهد جدید یاد می‌کنند. این نامه مانند یک تفسیر اجرایی در مورد آموزه‌های عیسی مسیح، به ویژه خطبه سر کوه است. یعقوب درباره منابع و توالی رستگاری با ما سخن می‌گوید. یعقوب به رنج‌ها می‌پردازد و به شما می‌گوید وقتی به این امتحانات مبتلا می‌شوید آنها را برای خود شادی بدانید. ما باید از امتحانات خود همانند دوست استقبال کنیم زیرا آنها می‌توانند شخصیت معنوی ما را به بلوغ برسانند.

دروس صوتية :

Back to: عبرانيان – مکاشفه

Comments are closed.