بابل ایمان می آره

در زمان دانیال، بابل پایتخت قدرتمندترین امپراطوری بود که تاکنون وجود داشته است. پادشاه آن یعنی بخت‌النصر، حاكمی قدرتمند و مغرور بود. یکی از برجسته‌ترین معجزات، تغییر مذهب بخت‌النصر است. به جای اینکه یهودیان به اهالی بابل تبدیل شوند، بابلی‌ها به خدای دانیال یعنی خدای یگانه واقعی ایمان آوردند. بخت‌النصر پذیرفت كه خداوند حاكم برحق تمام پادشاهی‌های این جهان است.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.