رابطه های یک شخص فراری.

نامه فلیمون چهارمین نامه پولس از زندان است، نامه‌ای کوتاه و پویا که اونسیموس هنگام بازگشت به نزد استادش که یک مومن ثروتمند بود، در دست داشت. اگر چه این نامه کوتاه است، اما کاربرد اجتماعی آن و مفاهیم اجتماعی آن طولانی است. این واقعیت که خداوند ما را مخلوقات برگزیده‌ای قرار داده است که با اندیشه کردن انتخاب می‌کنند، برای پولس بسیار مهم است. عیسی مسیح تنها راه‌حلی است که برای شخص ما یا مشکلاتی که در روابط داریم بکار می‌آید.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.