استخوانهای خشک

حزقیال دره‌ای از استخوان‌های خشک را مشاهده کرد. حزقیال با استخوان‌ها حرف زد و آنها گرد هم آمدند و رگ و گوشت به آنها اضافه شد. سپس خداوند فرمود روح خدا را بدم تا بدن‌ها زنده شوند. هر کاری که بخواهیم جدا از روح انجام دهیم غیرممکن است، به همان اندازه که جان دادن به استخوان‌های مرده غیرممکن است. کلیسا باید از روح‌القدس انرژی بگیرد تا انجیل زندگی‌بخش را به دنیایی که از نظر معنوی مرده‌اند ببرد.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.