یک معاینه از گردن به بالا

یکی از بزرگترین گفتارهای عیسی موعظه او بر فراز کوه بود که خلاصه‌ای کوتاه از تعالیم اخلاقی کل کتاب مقدس است. عیسی در این موعظه، رفتا‌های زیبا و شخصیت یک شاگرد واقعی را تعلیم می‌دهد. در جملاتی که با خوشابحال شروع می‌شود رفتارهای درست برای رسیدن به خدا و برای رفتن به سمت دنیا از سوی خدا نشان داده شده است که بخشی از راه‌حل اوست. سوال اساسی این است: آیا شما بخشی از مشکل هستید یا بخشی از راه‌حل عیسی؟

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً