مرثیه خوان اسارت

در زمانی که یهودیان را به اسارت بابل می‌بردند، پیام‌های ارمیا امیدوار کننده بود. گرچه آنها همه چیز را از دست داده بودند، اما ارمیا به آنها می‌گفت که خدا هنوز با آنهاست. قوم اسرائیل در بابل فقط به ارمیا وابسته بودند و در آنجا او را بهتر شناختند. پیام‌های ارمیا به ما می‌آموزد که به خدا توکل کنیم، در میان فاجعه به او امید داشته باشیم و هنگامی که خدا را جستجو می‌کنیم او می‌تواند ما را تغییر دهد.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.