یک سری گریه

ارمیا در زمانی که اهالی بیت‌المقدس ناامید شده بودند و به نظر می‌رسید تمام کارها اشتباه پیش می‌رود، تبلیغات خود را شروع کرد. او شاهد سه حمله از سوی بابل و سقوط بیت‌المقدس بود. ارمیا را پیامبر گریان می‌نامند زیرا پیشگویی‌های او پر از اشک و ناله است. وی بازگشت قوم اسرائیل پس از ۷۰ سال اسارت را پیشگویی کرد. ارمیا مانند اشعیا چندین پیشگویی درباره مسیحی که خواهد آمد نگاشته است.این پیام نه تنها امیدبخش یهودا، بلکه امیدبخش تمام جهان خواهد بود.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.