بیانیۀ مسیحا

اشعیا پیشگویی می‌کند که خداوند به شاهراهی نیاز دارد که بتواند از طریق آن به این دنیا سفر کند. آن شاهراه، مسیح است، که خداوند در وجه جسمانی انسان می‌باشد. اشعیا می‌گفت كه مسیح جلوه كامل روح خدا خواهد بود. هنگامی که عیسی مأموریت خود را شرح می‌داد، پیشگویی اشعیا را نیز بیان کرد. او آمد تا برای مصیبت دیده‌ها بشارت آورد و دلهای شکسته را شفا دهد. آزادی اسرا را فریاد زند و اعلام نماید که زمان لطف خداوند فرا رسیده است.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.