آمدن و رفتن اشعیا

چرا من در این زمان و در این مکان متولد شدم؟ من کجای برنامه خدا قرار دارم؟ پاسخ این سوالات و بسیاری موارد دیگر، در کتاب اشعیا یافت می‌شود که طولانی‌ترین کتاب نبوی در کتاب مقدس است. از اشعیا در کتب عهد جدید بیشتر یاد شده است و بیش از هر پیامبر دیگری در خصوص مسیحی که در آینده خواهد آمد پیشگویی دارد. اشعیا ما را آگاه می‌کند که به منجی نیاز داریم، سپس منجی که خواهد آمد را معرفی می‌کند.

دروس صوتية :

Back to: اشعيا – دانيال

Comments are closed.