رفاقتِ انجیل

در این درس، به مطالعه یادداشت‌های تشکرآمیز پولس از کلیسا در فیلیپی می‌پردازیم؛ موردی که وی از آن به عنوان نمونه‌ای یاد می‌کند که دیگران باید از آن تبعیت کنند. تمرکز فیلیپ بر رسیدگی به گمراهان بود. ما با كلیسایی آشنا می‌شویم که كلیسای کامل خوانده می‌شود و نشانه‌ای است برای رسیدن به ایمان. کلیسای واقعی متشکل از افرادی است که پیرو مسیح هستند زیرا آنها ندای روح‌القدس را شنیده‌اند که آنها را به رفاقت با عیسی مسیح دعوت می‌کند.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.