کجایی ؟

بزرگترین نیاز ما چیست؟ اگر نتوانیم آن را برآورده کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ خداوند هر آن چیزی را که آدم و حوا نیاز داشتند برایشان فراهم کرد. آنها با همان تصمیمی روبرو شدند که همه ما با آن روبرو هستیم: آیا ما می‌خواهیم با روش خدا زندگی کنیم یا با روش خود؟ در کتاب پیدایش فصل 3، تصویری از گناه و نحوه برخورد خدا با گناهکاران، گناه و پیامدهای آن آمده است. خداوند گناهکاران را تعقیب می‌کند و از انسان سوال می‌کند و امروز نیز همین سوالات را از انسان می‌پرسد.

دروس صوتية :

Back to: پيدايش – سفر خروج

Comments are closed.