بحرانهای مسیح

یحیی تعمید دهنده، مسیح را معرفی کرده است، ببین حضرت عیسی را که گناهان جهان را دور می‌کند! انجیل‌ها از وقایع مهم زندگی عیسی مسیح سخن می‌گویند: تعمید او، مراسم تحلیف که آغاز خدمات عمومی اوست؛ و وسوسه او و رویارویی او با شیطان. عیسی با دانستن و نقل قول از کتاب مقدس و با حفظ خدا در زندگی خود، در برابر وسوسه مقاومت کرد. او ثابت کرد که پسر خداست و کسی است که بر گناه غلبه می‌کند.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً