آمدن و رفتن به پرستش

داوود اینگونه شرح می‌دهد که تنها راه مناسب برای ورود به درگاه خدا، شکرگذاری و ستایش است و یکی از بهترین راه‌ها برای بیان این وضع، از طریق موسیقی است. در حضور خدا، می‌توانیم ببینیم خدا چقدر خوب است، می‌آموزیم که چرا مایل است توسط تمام مردمان در تمام ملت‌ها مورد پرستش قرار گیرد و یاد می‌گیریم که با شادمانی به او خدمت کنیم. پرستش باعث می‌شود روابط ما با او عمیق‌تر شود و باعث رشد و ثمردهی بیشتر می‌شود.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.