شفافیت خادم

نامه دوم پولس به قرنتیان در مورد مأموریتی است که خداوند مایل است هر مومنی آن را تجربه کند، که همانا آشتی دادن مردم با خداوند است. اما طرز زندگی ما باید توسط مسیح مشخص شود، کسی که ما را نجات داده و در وجود ما زندگی می‌کند. پولس رابطه ما با مسیح را به سه شیوه شرح می‌دهد: با مسیح بودن، در مسیح بودن و برای مسیح بودن. وقتی به فشارها، طوفان‌ها و امتحانات واکنش نشان می‌دهیم، مردم می‌بینند که ما مومنان متفاوت هستیم، ما از یک گنج ارزشمند پر شده‌ایم: خود عیسی.

دروس صوتية :

Back to: اول ودوم قرنتيان

Comments are closed.