عکس العمل در طوفانهای زندگی

کتاب ایوب دیدگاه‌های خوبی در مورد نحوه واکنش در برابر طوفان‌های زندگی دارد. در زندگی مسیحی خود وقتی برای اولین بار با رنجی روبرو می‌شویم، معمولاً دلیل آن را نمی‌فهمیم. با رشد روحی و دریافت آموزه‌های کتاب مقدس، دلایل زیادی را برای ابتلای مردم به رنج پیدا می‌کنیم. از امتحاناتی که با آن روبرو هستیم مزایای بزرگی می‌تواند حاصل شود، به ویژه هنگامی که بتوانیم از طریق آنها در ایمان خود محکم پابرجا بمانیم.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.