ماهیت مسح شدگی

در فصل 12 ما چند اصل مخالف اما مکمل داریم: مومنانی که از مواهب الهی بهره‌مند شده‌اند می‌توانند با هم متفاوت باشند اما وحدت برای قدیسانی که در یک کلیسای محلی حضور دارند لازم است. کلیسایی که مملو از روح الهی است طیف وسیعی از افراد را خواهد داشت که از مواهب معنوی مختلفی برخوردار هستند و تحت کنترل روح‌القدس، برای تقدیس مسیح و نه تفرق در آن استفاده می‌شوند. در فصل 14 نشان داده می‌شود زمانی که در یک کلیسا یک موهبت بالاتر از موهبت دیگری ترفیع داده می‌شود، به ویژه در مورد زبان، چه اتفاقی می‌افتد.

دروس صوتية :

Back to: اول ودوم قرنتيان

Comments are closed.