نگاه به درون، نگاه به بالا و نگاه به اطراف

این کتاب برگرفته از دوران رنج و محنت ایوب است، وقتی با امتحان الهی روبرو می‌شویم، سه دیدگاه از زندگی را می‌آموزیم. دشواری‌های می‌تواند ما را به درخواست‌های صحیح سوق دهد. رنج و محنت همچنین می‌تواند ما را به سمت شنیدن جواب‌های صحیح خدا هدایت کند. و سرانجام می‌توانیم اجازه دهیم که غم و ماتم ما را به جایی برساند که به پاسخ‌ها در مورد سوالاتمان ایمان بیاوریم. وقتی این سه کار را انجام دهیم، برکت و آسایش رستگاری را تجربه خواهیم کرد.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.