پیشرفت و سقوط پادشاهی

ما از تاریخ قوم اسرائیل درسهای ارزشمندی خواهیم آموخت که به شما امید می‌دهد و استقامت داشتن را تشویق می‌کند، به ویژه هنگام مواجهه با شکست‌های معنوی. علی‌رغم بت‌پرستی که ملت داشتند، خداوند در برابر قوم خود بسیار صبور بود. هر وقت کار خدا با مانعی روبرو می‌شد، خداوند پیامبری را مبعوث می‌کرد. نقش یا عملکرد اصلی پیامبران این بود که ابزار خدا باشند برای از بین بردن موانعی که مانع کار خدا می‌شدند.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.