الگو های پولس

پولس رسول مثال خوبی است که نشان می‌دهد از هر فرصتی باید برای به اشتراک گذاشتن داستان ایمان خود استفاده کرد و بر افراد تأثیر گذاشت تا مسیح را ملاقات کنند. او حتی ایمان خود در برابر جمعیت خشمگین مردم در بیت‌المقدس ابراز کرد. پولس قبلاً موعظات خود را برای شورای یهودیان، سپس با فرمانداران فلیکس، سپس فستوس، و قبل از آن پادشاه آگریپا، که تقریباً انجیل را باور کرده بود، عرضه کرد. در هر نوبت، حتی هنگام غرق شدن کشتی در مالت، پولس به همگان در خصوص انجیل و اینکه چگونه خدا زندگی او را تغییر داد صحبت کرد.

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.