چطور در شکست ها موفق باشیم؟

از طریق مطالعه زندگی پادشاه داوود می‌توانیم یاد بگیریم که چگونه از شکست به موفقیت برسیم. داوود در بیشتر زندگی خود یک نمونه درخشان بود. اما داوود در یک فصل از زندگی خود مرتکب گناهان زنا و قتل شد. یک سال کامل سعی می‌کرد تا گناهان خود را بپوشاند. گناهان او به ما نشان می‌دهد حتی افراد باخدا نیز اگر مراقب نباشند، ممکن است دچار وسوسه شوند. زندگی داوود به ما می‌آموزد نکته مهم این است که وقتی شکست می‌خوریم چگونه عکس‌العمل نشان دهیم.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.