چگونه شاگرد بسازیم؟

در کتاب اعمال، شائول که شکنجه‌گر کلیسا بود، با مسیح موعود برخورد مهمی دارد، در ادامه پولس متحول شده و رسول می‌شود و بلافاصله اعلام می‌کند که عیسی همان مسیح است. پولس در ادامه تبدیل به یک مبلغ مذهبی، نویسنده و یکی از تأثیرگذارترین مسیحیان می‌شود! خدمت وی با موعظه مشخص می‌شود، هر کجا که می‌رود به مشکل بر می‌خورد، و اتفاقاتی چون ضرب و شتم، زندانی شدن، غرق کشتی و معجزه برای او رخ داده و هزاران نفر را به عیسی رهنمون می‌شود. پولس در حالی که مأموریت بزرگ را در قبال غیر یهودیان انجام می‌داد، اساس کلیسا را بنا نهاد.

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.