الگو های پنتیکاست

در کتاب اعمال فصل شش، ماجرای دستگیری استفان، موعظه او که خلاصه‌ای از کتب عهد عتیق بود و در برابر رهبران یهودی در اورشلیم گفته شد و شهادت وی مطالبی را می‌خوانیم. دو واقعه مهم پس از مرگ استفان اتفاق افتاد: شائول فریسی، كه بعداً پولس رسول شد، تحت تأثیر قرار گرفت و خداوند با آزار و شكنجه باعث شد مسیحیان پراكنده شوند و انجیل را به مناطق دور از بیت‌المقدس ببرند. در کتاب اعمال، اعمال عید پنجاهه یا پنطیکاست در نتیجه اطاعت از کلیسای اولیه ثبت شده است.

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.