اثر انگشت مرئی ، کلیساهای نامرئی

کلیسای قرن اول و کلیسای محلی امروز ما باید دارای ده ویژگی قابل مشاهده باشند: تبلیغ مسیحیت: به اشتراک گذاشتن انجیل در هر زمان به عنوان سبک زندگی، آموزش: رشد معنوی در نتیجه مطالعه کتاب مقدس، عضویت افراد: زمانی برای با یکدیگر بودن، پرستش: برگزاری آیین پرستش پروردگار، دعا: زمانی برای با خدا بودن، وحدت: همه چیز مشترک باشد، تنوع: افراد منحصر بفرد هستند، اما این تفاوت‌ها آنها را قویتر می‌کند، کثرت: بیش از یک کشیش برای انجام امور لازم است، همدلی: مراقبت واقعی از یکدیگر، برابری: همه یکسان هستند.

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.