یک داستان وارونه

کتاب روت تمثیل عمیقی است که رستگاری را به تصویر می‌کشد. رهایی دادن به معنای خریدن و بازگرداندن است. بوآز روت را رهایی داد. ابتداهمه بدهی‌های او را پرداخت کرد و او را پس گرفت، سپس با او رابطه‌ای برقرار کرد که او را به خانواده خدا بازگرداند. بیاموزید که چگونه باید به همین طریق تصمیم بگیریم و بخواهیم که عیسی رهایی‌دهنده ما باشد، ما را پس بگیرد و به خانواده خدا بازگرداند.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.