داستان نجات

کتاب روت یک داستان عاشقانه زیبا است که آینه رستگاری و رابطه ما با سرورمان عیسی مسیح است. کتاب مقدس عهد عتیق و جدید به ما می‌گوید ما همانند عروسی که برای دامادش است، نامزد خدا هستیم. در کتاب روت این رابطه به عنوان یک عاشقانه رستگاری و قانون رهایی‌بخش، پیام لطفی را که خداوند برای همه بشریت دارد انعکاس می‌دهد.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.