آخرین گرد همایی مسیحیان

عیسی شب قبل از مصلوب شدنش، حقایق عمیقی را با شاگردانش در میان گذاشت که به گفتمان اتاق طبقه بالا معروف است. عیسی که بزرگ و معلم شاگردانش بود پاهای آنها را شست و به آنها دستور جدیدی داد: یکدیگر را دوست بدارید. او خودش را به یک تاکستان و شاگردانش را به شاخه تشبیه کرد، شاخه‌هایی که به دلیل زندگی در تاکستان، میوه می‌دهند. عیسی برای کلیسای خود دعا کرد تا در وحدت با او و با یکدیگر زندگی کنند؛ عشق خود را بشناسد و نشان دهد.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

اترك تعليقاً