سه مرحله از تولد تازه

عیسی پس از بینایی بخشیدن به یک نابینا، اینچنین موعظه کرد که او نور جهان است. بسیاری از رهبران مذهبی فهمیدند که اگر عیسی را رد کنند، او هم آنها را متهم می‌کند. عیسی گفت، من آن چوپان خوب هستم، و چوپان خوب از گوسفندان خود محافظت می‌کند. یکی از شگفت‌انگیزترین معجزات عیسی هنگامی رخ داد که لازاروس مرده را زنده کرد. کسانی که به عیسی ایمان دارند او را به عنوان نور جهان، چوپان خوب، رستاخیز و زندگی می‌شناسند.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

اترك تعليقاً