کارهای خارق العاده توسط مردم عادی

کتاب داوران به ما نشان می‌دهد که خداوند مایل است کارهای خارق العاده را از طریق افراد عادی مثل من و شما انجام دهد. در آن زمان‌هایی که احساس می‌کنیم برای مقابله با چالش‌های دشوار زندگی نالایق یا ناقص هستیم، مطالعات شخصیتی این داوران به ما بصیرت و امید می‌بخشد. خداوند از طریق ارتداد و پیامدهای وحشتناک آن، حقایق شگفت‌انگیزی را درباره چگونگی تکریم وفاداری و تحقق اهداف خود برای قومش به ما نشان می‌دهد.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.