شما نمیخواهید بیائید

عیسی پس از شفای مرد لنگ در تالاب بیت حسدا، به رهبران مذهبی گفت که شواهد کافی دارند تا او را به عنوان مسیح موعود تصدیق کنند. وی گفت موسی، یحیی تعمید دهنده، صدای خدا از آسمان و كتاب مقدس همگی از ادعاهای او پشتیبانی می‌كنند. عیسی بیش از 5000 نفر را غذا داد و مدعی بود که نان زندگی است. عیسی در تعلیمات خود می‌فرمود کسانی که با میل به انجام آنچه که او می‌گوید پیش او می‌آیند، می‌دانند که تعالیم او از جانب خداست.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

اترك تعليقاً