چرا باید تاریخ یهود رو بخونیم

می‌توان گفت هفده کتاب اول کتب عهد عتیق، کتاب‌های تاریخی هستند. چرا ما باید این همه مطالب تاریخی را درباره قوم کوچک اسرائیل مطالعه کنیم؟ یک دلیل این است که به دنبال امثال و هشدارها باشید. هنگامی که مردم عبرانی از کلام خدا پیروی کردند، خداوند آنها را برکت داد لذا آنها الگویی برای ما هستند. اما وقتی اطاعت نکردند، در زندگی گرفتار بلای خدا شدند و زندگی آنها هشدارهایی برای من و شما است.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

اترك تعليقاً