تولد تازه، چیه ، چطور و چرا؟

اولین معجزه ثبت شده عیسی تبدیل آب به شراب بود. این نمادی است از اتفاقی که وقتی به او ایمان می‌آوریم رخ می‌دهد. خدا اشیاء معمولی را می‌گیرد و به طرز معجزه آسایی ما را متحول می‌کند – تولد جدید. وقتی عیسی این معجزه را نشان داد، بسیاری ایمان آوردند، اما از او پیروی نکردند. در یوحنا 3، نیقودیموس شبانه نزد عیسی آمد تا از او سوالاتی بپرسد. عیسی به این معلم گفت که تنها راه دیدن پادشاهی خدا، تولد دوباره است. عیسی کاملاً واضح شرح داد که او تنها پسر خدا و تنها راه‌حل است.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

اترك تعليقاً