زبان رمز یوحنا

انجیل یوحنا از بسیاری جهات منحصر به فرد است: اهداف، سبک ادبی و محتوای آن باانجیل‌های دیگر فرق دارد. انجیل یوحنا بطور ویژه کسانی را که ایمان نمی‌آورند خطاب می‌دهد تا آنها را به ایمان دعوت کند. یوحنا در هر فصل به سوالات اساسی پاسخ می‌دهد: عیسی کیست، ایمان چیست و زندگی چیست؟ او نشانه‌ها یا معجزات بسیاری را ثبت کرده که ایمان آوردن را تشویق و آن را تقویت می‌کند و ثابت می‌کند که عیسی پسر خدا است.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

اترك تعليقاً