توبه

عیسی در مثالی از توبه و امتناع از توبه سخن می‌گوید. در این مثل، از یک فریسی (آدم ریاکار) و مأمور مالیات (خراج‌بگیر) سخن گفته می‌شود که به معبد رفتند تا دعا کنند. شخص فریسی فقط به خود توجه داشت، در حالی که خراج‌بگیر فروتنانه از خداوند طلب بخشش می‌کرد. عیسی با یک خراج‌بگیر توبه کننده به نام زَکا روبرو شد، که نشان داد توبه باید چگونه باشد. خراج‌بگیر راه خود را عوض کرد و قول داد که اموال کسانی را که از آنها کلاهبرداری کرده بود به آنها پس دهد. گنهکار وقتی بخشیده می‌شود که توبه کند.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

اترك تعليقاً