نگاهی به کریسمس

وقتی خدا تاریخ بشر را قطع کرد و تجسم انسانی به مسیح داد، افراد خاصی را برای شرکت در این معجزه دعوت کرد: زکریا و همسرش الیزابت، دختری به نام مریم و راهبرانی که برای دیدن پادشاه تازه متولد شده می‌رفتند. معجزه کریسمس، تجسم انسانی یافتن مسیح از سوی خداست تا بتواند رستگاری را برای بشر به ارمغان آورد. در کتب عهد عتیق و عهد جدید از معجزه رجعت دوم عیسی مسیح سخن گفته شده است: امید مبارک کلیسا و تنها امید جهان.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

اترك تعليقاً