مرحلۀ تصمیم گیری

در کتاب اعداد می‌فهمیم که چرا یک سفر 11 روزه برای بنی اسرائیل 40 سال طول کشید و چگونه قوم اسرائیل ده گردش اشتباه داشتند. این قطعه از تاریخ به صورت تمثیلی در مورد سفر معنوی بسیاری از مومنان با ما سخن می‌گوید. اگر از بودن در بیابانی رنج می‌برید و به سرزمین موعودی که زندگی با نعمت فراوان در آن در کتب عهد جدید وعده داده شده وارد نشده‌اید از خود بپرسید: آیا من کاملاً مطیع خدا هستم؟

دروس صوتية :

Back to: لاويان – يشوع

Comments are closed.