رویا روئی , بحران و مأموریت

عیسی در مورد آینده و بازگشت خود پیشگویی‌های بسیاری دارد. او گفته که هیچ کس از روز و ساعت رجعت دوم او اطلاعی ندارد، با این وجود ما باید به نشانه‌های زمان ظهور او دقت داشته باشیم و اطمینان حاصل کنیم که وقتی او می‌آید، ما را خواهد یافت که صادقانه به او خدمت می‌کنیم. هنگامی که عیسی دستگیر شده و به صلیب کشیده شد، همه شاگردانش فرار کردند، اما پس از قیام او دوباره با هم بر می‌گردند. سپس آنها را مأمور می‌کند كه به تمام نقاط دنیا بروند و شاگردانی تربیت كنند.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً