ایمان بخشش و خانواده

در انجیل متی یاد می‌گیریم که چگونه عیسی از طریق مثل‌ها و نمونه تعلیمات خود را انجام می‌دهد. او در مورد اهمیت ایمان تعلیم می‌دهد و می‌گوید، همه چیز برای کسانی که ایمان دارند ممکن است. عیسی همچنین مرتباً در مورد بخشش توصیه می‌کند. از آنجایی که ما بخشیده شده‌ایم، لذا باید دائماً ببخشیم. عیسی در مورد ازدواج و طلاق تعلیماتی دارد و تأكید می‌كند كه ازدواج یك عهد مقدس است و نباید منحل شود. ما برای انجام مسئولیت‌های خانوادگی و تربیت فرزندان به کمک خداوند نیاز داریم.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً