پارسائی کامل

عیسی می‌پرسد، شما می‌گویید من کی هستم؟ پیتر پاسخ داد، شما عیسی هستید، که به معنای مسیح موعود است. برای عیسی کاملاً واضح بود که پدر این موضوع را برای پیتر فاش کرده است. عیسی کلیسای خود را بر اساس معجزه‌ای بنا می‌کند که مردم عادی، مانند پیتر هم می‌توانند کاری که همان اندازه شگفت‌انگیز است انجام دهند. در واقع، کلیسا پر از افراد عادی است که کارهای خارق‌العاده ای انجام می‌دهند زیرا آنها عیسی را به عنوان مسیح می‌شناسند و از روح‌القدس قدرت می‌گیرند.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً