بذرها ، خاک ها و پسران

عیسی تعلیمات خود را اغلب با تمثیل – داستانهای ساده با حقایق معنوی عمیق – انجام می‌دهد. فقط کسانی که روح‌القدس دارند که به آنها تعلیم دهد می‌توانند مثال‌های او را درک کرده و به کار گیرند. متی 13 شامل چندین مثل معروف در خصوص عیسی است، یکی از آنها در مورد دهقانی است که بذر را روی خاک‌های مختلف می‌فشاند. بذر نشان دهنده کلام خداست و خاک نشان دهنده کسانی است که کلام را می‌شنوند. در هر مثالی، ما همیشه باید به دنبال حقیقت محوری آن باشیم.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً