انتخاب های شخص متعهد

در متی 7، عیسی به شاگردان خود چنین تعلیم می‌دهد که دیگران را قضاوت نکنند. بدنبال و در جستجوی درهای خیر خدا باشند و آن را بکوبند؛ و با دیگران آنگونه رفتار کنند که مایلند با آنها رفتار شود. عیسی موعظه سر کوه را با مقایسه دو نوع از شاگردان به پایان می‌برد: شاگرد خردمند یا احمق. شاگرد خردمند از تعالیم عیسی پیروی می‌کند و مانند ساختن خانه بر روی صخره‌ای محکم است. کسی که اطاعت نمی‌کند مانند فردی احمق است که خانه‌اش را روی ماسه می‌سازد.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً