کتاب مقدس چیست ؟

ما کاووش خود را در کتاب مقدس آغاز می‌کنیم، یک مطالعه منظم و در عین حال عملی در میان 66 کتاب که از کتاب پیدایش شروع می‌شود و تا کتاب مکاشفه ادامه می‌یابد. در مورد الهام از کلام خدا خواهیم آموخت که توسط حدود 40 مرد، از اقشار مختلف جامعه، طی یک دوره حدود 1500 ساله نگاشته شده است. حقایقی که می‌یابیم می‌توانند رفتار ما را تصحیح کنند، ما را به مسیرهای درست هدایت کنند و در صورت تمایل به اطاعت، ما را برای کارهای خوب آماده و تجهیز کنند.

Back to: پيدايش – سفر خروج

Comments are closed.