پيدايش – سفر خروج

پيدايش – سفر خروج

پیدایش و خروج دو کتاب نخست کتاب مقدس هستند و دو کتاب اول از پنج کتاب تشکیل دهنده تورات. پیدایش با روایت خلقت آغاز شده و خداوند را خالق همه‌ی موجودات معرفی می‌کند. این کتاب همچنین نحوه دعوت خداوند از ابراهیم و چگونگی برکت گرفتن همه ملت های روی کره زمین از فرزندان و نسل او را بیان می کند. کتاب خروج از اسارت قوم برگزیده خدا – اسرائیل – در مصر سخن می گوید و اینکه چگونه خداوند به وسیله بنده خود موسی آنها را از این اسارت رهایی می بخشد.

Lessons

درس های موجود:

هدف کتاب مقدس

Author: farsi@auth

اشخاص شرکا و والدین

Author: farsi@auth

کجایی ؟

Author: farsi@auth

برادرت کجاست؟

Author: farsi@auth

پدر ایمان

Author: farsi@auth

شما کی هستید؟

Author: farsi@auth

خدایی که مسئول هست

Author: farsi@auth

ساختن کسی از هیچ کس

Author: farsi@auth

چهار راز روحانی

Author: farsi@auth

اصول رستگاری

Author: farsi@auth

روح ده فرمان

Author: farsi@auth

Comments are closed.